Reklam & Sponsorluk

İlker Dağdelen –  idagdelen@otobusmarket.com

Genel Yayın Yönetmeni

Gülbahar Öztürk – gozturk@otobusmarket.com

Yazı İşleri ve Finans Müdürü

Elif Büşra Solmaz – esolmaz@otobusmarket.com

Editör

Cemal Duran – cduran@otobusmarket.com